Systemate A/S

Officiel kontaktperson

Systemate A/S er et softwareudviklingshus, der er specialiseret i udvikling af kompromisløse løsninger til forsyningssektoren. Med særligt energisektoren som et strategisk vigtigt område for os er vi i dag stolte af at være leverandør til Danmarks grønne omstilling, eftersom 98% af vores omsætning er realiseret indenfor områderne: energi, affald og cirkulær økonomi. Vores specifikke og koncentrerede fokus på forsyningssektoren de seneste 10 år har resulteret i, at vi i dag er eksperter indenfor forsynings-relaterede softwareløsninger. Dette afspejles i vores kundeportefølje, som bl.a. indeholder den danske energiinfrastruktur-ejer og strategiske partner: Energinet, de markedsledende energihandels-koncerner: Energi Danmark og Andel, det nationale gasdistributionsselskab: Evida og nonprofitvirk-somheden: Dansk Retursystem.

Vi har udviklet kritisk forretningssoftware til vores kunder siden 1999, og vi har opbygget en intern kultur hvor et højt fagligt kompetenceniveau og et ønske om at opbygge pålidelig og sikker software er i højsædet. Den interne kultur, og forpligtelsen til at udvikle kompromisløse softwareløsninger, har haft den sidegevinst, at vi er i stand til at fastholde en af de laveste medarbejderomsætninger i branchen. Med en industristandard på 21,4%2 ligger Systemate markant under med en medarbejderomsætning på kun 2,4%. Vi er med andre ord i stand til at ansætte højt kvalificerede udviklere og fastholde dem i vores forretning i lang tid.

Branchekode
Tangen 17, 8200 Aarhus N

Systemate A/S's deltagelse i partnerskabet

Systemate A/S's bidrag
Systemate kan bidrage med teknisk bistand i form af konkret softwareudvikling eller -rådgivning, når Klimapartnerskabet har behov for specialiserede kompetencer indenfor feltet. Derudover kan vi bidrage med visualisering og analyse af forbrugsdata fra el-målere, der kan bidrage til en forståelse af, om energien kan bruges bedre og grønnere.
Hvorfor er Systemate A/S med i partnerskabet?
Som leverandør til forsyningssektoren gennem de sidste mange har, har Systemate en stor indsigt i arbejdet med softwareløsninger til håndtering af Energidata. Vi har stor erfaring i udvikling og udstilling af komplekse datastrukturer, herunder eksempelvis tidserier, som kan bidrage til en forståelse af energiforbruget. Vi ønsker at levere løsninger, der kan gøre den Grønne Omstilling til virkelighed, og vi har dermed også et ønske om at bidrage til Klimapartnerskabet Vejle Nord's arbejde med nedbringelse af CO2 udledningen.
Hvilke typer resultater er Systemate A/S interesseret i?
Vi er interesseret i at gøre den Grønne Omstilling til virkelighed. Vi er derfor interesseret i at kunne bidrage til konkrete resultater i form af tekniske løsninger, der kan digitalisere og automatisere en optimering af energiforbruget.

Personer tilknyttet Systemate A/S

I Klimapartnerskab Vejle Nord har vi en ambition om, at Vejle Kommune skal være klimaneutral senest i 2050. Det kræver, at erhvervslivet tager ansvar. Derfor inviterer vi virksomheder i Vejle Nord til at blive en del af klimarejsen. Hvor vi arbejder sammen på tværs for at udvikle løsninger, der er handlingsklare, bæredygtige og styrker konkurrenceevnen - for de enkelte virksomheder og på tværs af erhvervslivet.
Klimapartnerskab Vejle Nord
Broloftet 2, 6. th.
8240 Risskov
Kontakt
+45 5114 2227
info@vejlenord.dk
apartment