Siemens A/S

Siemens Energy Performance Services (EPS) hjælper private virksomheder og den offentlige sektor i Danmark med grøn omstilling og med at indfri energi- og klimastrategi.

Med en række af energiløsninger og forretningsmodeller kan Siemens EPS hjælpe med at reducere energiforbrug, reducere CO2 udledning og etablere egen produktion af vedvarende energi på en økonomisk bæredygtig måde.

Eksempelvis med en ny forretningsmodel ”Energy Efficiency as a Service”, der har til formål at accelerere og øge omfang af den grønne omstilling på en let og enkelt måde, uden at virksomheden selv investerer.

BranchekodeEnergi og teknologi
Hjulmagervej 4 B, 7100 Vejle

Siemens A/S's deltagelse i partnerskabet

Siemens A/S's bidrag
Vi kan hjælpe klimapartnerskabet og aktørerne heri, i at nå deres energi- og klimamålsætninger. Konkret kan vi bidrage med indsigt, erfaring og kompetencer samt løsninger og koncepter, der har hjulpet den offentlige sektor og private virksomheder med grøn omstilling, herunder elektrificering, reduktion af energiforbrug og reduktion af CO2 udledning mv. Siemens A/S kan hjælpe i hele processen fra identifikation og analyse af tiltag og muligheder, til projektering og implementering af færdigt projekt(er) i totalentreprise, samt evt. projektfinansiering eller ”As a Service” modeller . Vi kan også indgå i samarbejder/partnerskaber med andre virksomheder i klimapartnerskabets følgegruppe så vi i fællesskab bidrager til klimapartnerskabet og den enkelte virksomheds energi- og klimastrategi.
Hvorfor er Siemens A/S med i partnerskabet?
Overordnet set har Siemens A/S, som global og lokal forankret virksomhed, et ansvar i at bidrage til reduktion af klimaforandringer. Vi ønsker samtidig, at være en del af følgegruppen, og få indsigt i klimapartnerskabets behov og udfordringer på vejen mod 70% reduktion af CO2 inden 2030, og klimaneutralitet i 2050, og i den proces få indsigt i hvor Siemens A/S kan bidrage til opnåelse af klimapartnerskabets målsætninger som helhed, og hos den enkelte virksomhed.
Hvilke typer resultater er Siemens A/S interesseret i?
Generelt er vi interesserede i resultater og udbytte, der beskriver virksomhedernes behov og udfordringer ift. til deres energi- og klimaambitioner og mål, som samtidig er i tråd med det Siemens EPS kan bidrage med.

Personer tilknyttet Siemens A/S

I Klimapartnerskab Vejle Nord har vi en ambition om, at Vejle Kommune skal være klimaneutral senest i 2050. Det kræver, at erhvervslivet tager ansvar. Derfor inviterer vi virksomheder i Vejle Nord til at blive en del af klimarejsen. Hvor vi arbejder sammen på tværs for at udvikle løsninger, der er handlingsklare, bæredygtige og styrker konkurrenceevnen - for de enkelte virksomheder og på tværs af erhvervslivet.
Klimapartnerskab Vejle Nord
Broloftet 2, 6. th.
8240 Risskov
Kontakt
+45 5114 2227
info@vejlenord.dk
apartment