Bilka - Salling Group

Salling Groups klimaambition

I Salling Group har vi forpligtet os på at leve op til Parisaftalens mål om at holde de menneskeskabte temperaturstigninger under 1,5 grader. Ved at tilslutte os det internationalt anerkendte Science Based Targets initiatives Net Zero-standard er det vores mål at være netop Net Zero ('netto-nul') i 2050. Det betyder, at vi reducerer udledninger fra vores egen drift i størst muligt omfang og samtidig sikrer, at resterende drivhusgasser optages og lagres i naturen, fx gennem plantning af ny skov eller tilsvarende initiativer.

Ved at tilslutte os Net Zero-standarden tager vi samtidig ansvar for ikke bare udledninger i egen drift, men også for CO2-aftrykket fra de varer, som vi sælger i vores butikker - fra en vares dyrkning og produktion til den bliver konsumeret eller smidt ud af slutbrugeren.

Salling Group opererer i Danmark, Tyskland og Polen, hvor bl.a. udbuddet af grøn energi er vidt forskelligt. Alligevel er det vores mål at have halveret udledninger fra egen drift på tværs af alle tre markeder frem mod 2030.

Målet når vi gennem en lang række konkrete indsatser:

Stop for egne udledninger

 • Eldrevne varmepumper erstatter de største af vores olie- og gasfyr, hvilket medfører store CO2-besparelser her og nu
 • Med solceller på butikker, lager- og kontorbygninger i både Danmark, Tyskland og Polen kan vi producere en væsentlig del af vores strøm selv. 
 • Moderne kølemidler, der er mere end 4000 gange bedre for miljøet, erstatter hfc-køl- og frysegasser i vores butikkers køle- og fryseanlæg
 • Låg på køle- og frysemontre holder varens temperatur stabil og energiforbruget nede
 • Vi udnytter overskudsvarme fra vores køle- og fryseanlæg til at varme vores butikker op. Enkelte huse har så meget varme i overskud, at de leverer til det lokale fjernvarmenet
 • LED-lys sænker energiforbruget, og da LED fortsat bliver produceret i mere og mere energibesparende udgaver, har mange af vores butikker allerede udskiftet LED-lyskilder for tredje gang for at opnå optimal reducering. I øvrigt er vores populære julelys på Salling Stormagasinerne i Aarhus og Aalborg også skiftet ud med
 • Optimerede logistikløsninger: Vi har bl.a. samlet leveringen af vores brødtransport til butikkerne, hvilket betyder, at vi har reduceret antallet af kørsler markant.
 • Vi samarbejder med vores leverandører om grønnere løsninger til transport af varer til butikkerne
 • El- og hybridbiler erstatter diesel- og benzinbiler i vores firmabilaftaler

Forpligtelse af leverandører

 • I 2021 forpligtede vi os på Science Based Targets initiative’s ambitiøse Corporate Net Zero-standard. Med den forpligtelse har vi valgt at tage ansvar for ikke kun vores egne udledninger, men også vores leverandørers. Ligesom i den øvrige detailbranche sker langt den største del af CO2-udledningen i vores samlede værdikæde i forbindelse med produktionen af de varer, vi sælger i vores butikker. Det er derfor af afgørende betydning, at vores leverandører er med på klimarejsen og konkret skal vi inden 2027 forpligte mindst 2/3 af vores leverandører til at reducere deres CO2-aftryk i overensstemmelse med Paris-aftalen. Det kan være et stort arbejde for den enkelte leverandør at beregne udledninger og sætte sig de nødvendige mål for reduktioner. Derfor har vi etableret et samarbejde med CDP (Carbon Disclosure Project), der hjælper os med at hjælpe vores leverandører til at nå i mål for klimaet.

Mindre CO2 i kundernes indkøbskurv

 • Den store klimadatabase skaber større gennemsigtighed i forhold til den enkelte vares CO2-aftryk. Men vi skal videre endnu og arbejder i Salling Group aktivt for at få etableret en fælles klimamærkningsordning på tværs af branchen.
 • Mindre madspild i butikkerne bl.a. gennem donation af overskudsvarer til madspildsorganisationer og NGO’er som Wefood, To Good To Go og FødevareBanken.
 • Vi arbejder aktivt med alternative emballagetyper-, pakningsstørrelser og inspiration for at hjælpe kunderne med at reducere CO2-aftrykket i deres egne hjem.
 • Gennem ti konkrete plastikprincipper arbejder vi målrettet på at reducere mængden af overflødig plastik og genanvende den plastik, der fortsat er brug for
 • Lynladere og andre elladere til el- og hybridbiler betyder, at kunderne kan lade elbilbatterierne op, mens de handler.

Klimabevidste medarbejdere

 • Klima- og sundhedskampagner gør det lettere for medarbejdere at vælge en livsstil, der er god for både krop og klima. Det gælder fx motionstilbud, sundere mad i kantinerne, ’klimaretter’ (der ellers var endt som madspild) i kantinerne og afskaffelse af engangskrus til kaffen.
 • Gennem cykelkampagner og mulighed for rabat på køb af el- og andre cykler arbejder vi aktivt for at inspirere og motivere til at tage cyklen på arbejde. Og på vores hovedkontorer har medarbejderne elcykelladere til rådighed lige ved døren.
 • Med henholdsvis 100 og 50 ladere til el- og hybridbiler har medarbejdere og samarbejdspartnere på Salling Groups hovedkontorer i Aarslev og Køge reel mulighed for at lade elbilen op i løbet af arbejdsdagen

Læs mere om CSR og klima i vores CSR-rapporter, der publiceres en gang om året.

BranchekodeDetailhandel
Solkilde Allé 2, 7100 Vejle

Bilka - Salling Group's deltagelse i partnerskabet

Bilka - Salling Group's bidrag
Hvorfor er Bilka - Salling Group med i partnerskabet?
Hvilke typer resultater er Bilka - Salling Group interesseret i?

Personer tilknyttet Bilka - Salling Group

I Klimapartnerskab Vejle Nord har vi en ambition om, at Vejle Kommune skal være klimaneutral senest i 2050. Det kræver, at erhvervslivet tager ansvar. Derfor inviterer vi virksomheder i Vejle Nord til at blive en del af klimarejsen. Hvor vi arbejder sammen på tværs for at udvikle løsninger, der er handlingsklare, bæredygtige og styrker konkurrenceevnen - for de enkelte virksomheder og på tværs af erhvervslivet.
Klimapartnerskab Vejle Nord
Broloftet 2, 6. th.
8240 Risskov
Kontakt
+45 5114 2227
info@vejlenord.dk
apartment