Rambøll A/S

Rambøll rådgiver indenfor byggeri (drift, arkitektur, nybyggeri, almene boliger, industribyggeri, brand, bæredygtighed, mm.), E&H/Miljø, natur, vand, klima, forsyninger, infrastruktur/mobilitet, landskab, bygherrerådgivning, energi og meget mere.

Branchekode
Lysholt Allé 6, 7100 Vejle

Rambøll A/S's deltagelse i partnerskabet

Rambøll A/S's bidrag
Særlig interesse indenfor strategisk helhedsrådgivning samt rådgiverbistand til parterne i klimapartnerskabet og i eventuelle projekter, som måtte blive initieret af partnerskabet.
Hvorfor er Rambøll A/S med i partnerskabet?
Rambøll vil gerne bringe viden og erfaringer ind i klimapartnerskabet og eventuelle projekter, der måtte blive initieret på baggrund heraf.
Hvilke typer resultater er Rambøll A/S interesseret i?
Vi vil gerne involveres i data samt analyse af disse - herunder hvordan kan data formidles bedst muligt med henblik på optimering af klimaresultaterne.

Personer tilknyttet Rambøll A/S

I Klimapartnerskab Vejle Nord har vi en ambition om, at Vejle Kommune skal være klimaneutral senest i 2050. Det kræver, at erhvervslivet tager ansvar. Derfor inviterer vi virksomheder i Vejle Nord til at blive en del af klimarejsen. Hvor vi arbejder sammen på tværs for at udvikle løsninger, der er handlingsklare, bæredygtige og styrker konkurrenceevnen - for de enkelte virksomheder og på tværs af erhvervslivet.
Klimapartnerskab Vejle Nord
Broloftet 2, 6. th.
8240 Risskov
Kontakt
+45 5114 2227
info@vejlenord.dk
apartment