ND4 Services ApS

ND4 Services ApS leverer strategisk energirådgivning til større erhvervsvirksomheder og kommuner og anvender i den forbindelse energi- og klimascenarieplanlægningsværktøjet E3I model© fra E3I Models ApS.

BranchekodeKonsulentydelser
Broloftet 2, 6. th., 8240 Risskov

ND4 Services ApS's deltagelse i partnerskabet

ND4 Services ApS's bidrag
ND4 Services ApS er ansvarlig for etablering af Klimapartnerskab Vejle Nord og udarbejdelse af den strategiske energiplan for området samt de øvrige leverancer i de første 6 måneder af partnerskabets liv. ND4 Services ApS yder projektledelse og konsulentbistand samt er ansvarlig for inddragelse af relevante underleverandører, hvor dette måtte være nødvendigt i forhold til de forskellige delleverancer. ND4 Services ApS stiller desuden E3I modellen © til rådighed for Klimapartnerskab Vejle Nord som fundament for modellering af den strategiske energiplan.
Hvorfor er ND4 Services ApS med i partnerskabet?
ND4 Services ApS har været med siden ideen til Klimapartnerskab Vejle Nord blev undfanget i sommeren 2020, og har deltaget i hele det forberedende arbejde sammen med erhvervsinteresserne i Vejle Nord og Vejle Kommune, ligesom ND4 Services har stået for præsentationen af projektet for Vejle Kommunes Klimaudvalg i sommeren 2021. ND4 Services ApS har strategisk energirådgivning som forretningsområde, og har stor interesse i at se erhvervslivet blive inddraget mere aktivt i den strategiske energiplanlægning i kommunerne. I Vejle Nord har erhvervslivet vist viljen til at gå forrest i denne udvikling og Vejle Kommune har kvitteret med løfte om et strategisk samarbejde, som nu munder ud i Klimapartnerskab Vejle Nord.
Hvilke typer resultater er ND4 Services ApS interesseret i?
ND4 Services ApS er interesseret i skabelsen af en model for et strategisk samarbejde mellem erhvervslivet i en kommune og kommunen selv. Af interesse er naturligvis også applikationen af E3I modellen ©, som danner grundlag for modellering af Vejle Nords strategiske energiplan.

Personer tilknyttet ND4 Services ApS

I Klimapartnerskab Vejle Nord har vi en ambition om, at Vejle Kommune skal være klimaneutral senest i 2050. Det kræver, at erhvervslivet tager ansvar. Derfor inviterer vi virksomheder i Vejle Nord til at blive en del af klimarejsen. Hvor vi arbejder sammen på tværs for at udvikle løsninger, der er handlingsklare, bæredygtige og styrker konkurrenceevnen - for de enkelte virksomheder og på tværs af erhvervslivet.
Klimapartnerskab Vejle Nord
Broloftet 2, 6. th.
8240 Risskov
Kontakt
+45 5114 2227
info@vejlenord.dk
apartment