Lineage Vejle ApS

Officiel kontaktperson

Lineage Vejle Aps er en fryseterminal - og en del af den verdensomspændende virksomhed Lineage Logistics.

Blandt andet, plukker og pakker vi frostvarer til butikkerne i to af Danmarks største detailvirksomheder - ca. 65-70% af den samlede, solgte mængde frostvarer i danske dagligvare-forretninger, kommer fra Lineage Vejle.

BranchekodeFrysehus/-terminal
Kristian Skous Vej 6, 7100 Vejle

Lineage Vejle ApS's deltagelse i partnerskabet

Lineage Vejle ApS's bidrag
Vi kommer med den viden vi har på eget område - og er åbne for tiltag, der måtte udspringe af arbejdet i partnerskabet. Vi ser nogle muligheder i at kunne bidrage til eksempelvis test og afprøvning, af nye idéer.
Hvorfor er Lineage Vejle ApS med i partnerskabet?
Vi ser Klimapartnerskabet som en indgang til interessante projekter, ny viden og inspiration. Som en virksomhed, der bruger meget strøm i forbindelse med køling, ønsker vi at afsøge alle veje til at nedsætte vores samlede energi forbrug og medvirke positivt til det samlede grønne regnskab.
Hvilke typer resultater er Lineage Vejle ApS interesseret i?
Alle resultater er som udgangspunkt af interesse, men naturligvis vil vi være særligt interesserede i løsninger, der kan nedbringe vores samlede klima belastning - og som kan medvirke til at finde varige løsninger, på de udfordringer, vi vil blive stillet overfor i tiden, der kommer.

Personer tilknyttet Lineage Vejle ApS

I Klimapartnerskab Vejle Nord har vi en ambition om, at Vejle Kommune skal være klimaneutral senest i 2050. Det kræver, at erhvervslivet tager ansvar. Derfor inviterer vi virksomheder i Vejle Nord til at blive en del af klimarejsen. Hvor vi arbejder sammen på tværs for at udvikle løsninger, der er handlingsklare, bæredygtige og styrker konkurrenceevnen - for de enkelte virksomheder og på tværs af erhvervslivet.
Klimapartnerskab Vejle Nord
Broloftet 2, 6. th.
8240 Risskov
Kontakt
+45 5114 2227
info@vejlenord.dk
apartment