Exxit 59 A/S

Officiel kontaktperson

Exxit 59 er ét af Danmarks største sammenhængende transport, logistik og erhvervscentre og fungerer som et kombineret transportcenter og business park. Business parken er beliggende centralt nord for Vejle, direkte ved afkørsel 59, ved sammenfletningen af Østjyske Motorvej E45 og Herning motorvejen.


Exxit 59 har et samlet bygningsareal på i alt ca. 90.000 m2 fordelt på mere end 50 lejemål inden for logistik/infrastruktur, kontor samt F&B. Samlet grundareal på 155 ha samt ca. 220.000 m2, lokalplanbaserede byggeretter.


Med ca. 20 mio. forbipasserende køretøjer pr. år og knap 170.000 besøgende køretøjer pr. måned, ca. 2 mio. pr. år udgør Exxit 59 et centralt trafikalt knudepunkt og tilbyder en meget høj synlighed.


Exxit 59 er ejet af ejendomsudvikleren og investeringsselskabet M+ Ejendomme, som bl.a. også står bag typehusvirksomheden Hybel og det moderne bofællesskabs-koncept Plushusene. M+ Ejendomme forestår al drift og udvikling af Business Parken og anerkendes generelt for en effektiv, handson tilgang og stor erfaring inden for fast ejendom.


Exxit 59 er medstifter af Klimapartnerskab Vejle Nord og ser det som en oplagt mulighed for at få inspiration til arbejdet med egne klimaambitioner gennem sparring og samarbejde med det øvrige erhvervsliv i Vejle Nord. Exxit 59 ser klimapartnerskabet som et fællesskab om udfordringer og muligheder, der identificerer både individuelle og kollektive løsninger, med fokus på at opnå klimaneutralitet for Vejle Nord i 2050.

Branchekode
DTC Torvet, 7100 Vejle

Exxit 59 A/S's deltagelse i partnerskabet

Exxit 59 A/S's bidrag
Exxit 59 er en af stifterne af Klimapartnerskab Vejle Nord
Hvorfor er Exxit 59 A/S med i partnerskabet?
Exxit 59 ser klimapartnerskabet som en oplagt mulighed for at få inspiration til arbejdet med egne klimaambitioner gennem sparring og samarbejde med det øvrige erhvervsliv i Vejle Nord og som et fællesskab om udfordringer og muligheder, der identificerer både individuelle og kollektive løsninger, med fokus på at opnå klimaneutralitet for Vejle Nord i 2050.
Hvilke typer resultater er Exxit 59 A/S interesseret i?

Personer tilknyttet Exxit 59 A/S

I Klimapartnerskab Vejle Nord har vi en ambition om, at Vejle Kommune skal være klimaneutral senest i 2050. Det kræver, at erhvervslivet tager ansvar. Derfor inviterer vi virksomheder i Vejle Nord til at blive en del af klimarejsen. Hvor vi arbejder sammen på tværs for at udvikle løsninger, der er handlingsklare, bæredygtige og styrker konkurrenceevnen - for de enkelte virksomheder og på tværs af erhvervslivet.
Klimapartnerskab Vejle Nord
Broloftet 2, 6. th.
8240 Risskov
Kontakt
+45 5114 2227
info@vejlenord.dk
apartment