Det Syddanske EU-Kontor

Det Syddansk EU-Kontor er sparringspartner og indgang til europæisk samarbejde for alle syddanske virksomheder, institutioner og myndigheder.

Vi yder faglig indsigt og vejledning af høj kvalitet for at sikre, at Syddanmark er en af de mest aktive og succesfulde regioner indenfor sine styrkepositioner til at udnytte mulighederne i europæiske projekter og netværk.

Vi forbinder viden om den europæiske innovationsdagsorden med syddanske aktørers behov og kompetencer med henblik på at øge syddansk engagement i Europa.

Vi gør dette ved at synliggøre syddanske interesser i EU og arbejde for, at virksomheder, institutioner og myndigheder indgår i europæiske netværk og samarbejdsprojekter, som tilfører støttemidler og fremmer vækst, viden og velfærd i regionen.

BranchekodeEU tilskud
Erhvervshus Sydjylland og Fyn

Det Syddanske EU-Kontor's deltagelse i partnerskabet

Det Syddanske EU-Kontor's bidrag
Vi kan hjælpe med koblingen til EU´s tilskudsprogrammer samt vores europæiske og danske/regionale netværk.
Hvorfor er Det Syddanske EU-Kontor med i partnerskabet?
Det er et rigtigt spændende initiativ, der kan være et godt grundlag for udvikling af projekter og nye samarbejder.
Hvilke typer resultater er Det Syddanske EU-Kontor interesseret i?
Vi kan hjælpe med koblingen til EU´s tilskudsprogrammer samt vores europæiske og danske/regionale netværk.

Personer tilknyttet Det Syddanske EU-Kontor

I Klimapartnerskab Vejle Nord har vi en ambition om, at Vejle Kommune skal være klimaneutral senest i 2050. Det kræver, at erhvervslivet tager ansvar. Derfor inviterer vi virksomheder i Vejle Nord til at blive en del af klimarejsen. Hvor vi arbejder sammen på tværs for at udvikle løsninger, der er handlingsklare, bæredygtige og styrker konkurrenceevnen - for de enkelte virksomheder og på tværs af erhvervslivet.
Klimapartnerskab Vejle Nord
Broloftet 2, 6. th.
8240 Risskov
Kontakt
+45 5114 2227
info@vejlenord.dk
apartment