Dansk Energirådgivning

Hos Dansk Energirådgivning arbejder vi hver dag målrettet på at optimere energiforbruget til gavn for både din virksomhed og klimaet. Vores faglige kompetencer og erfaring spænder bredt, sådan at du hos Dansk Energirådgivning altid finder en specialist inden for netop din branche og dit energirådgivningsbehov.

BranchekodeEnergirådgivning
Glarmestervej 18B, 8600 Silkeborg

Dansk Energirådgivning's deltagelse i partnerskabet

Dansk Energirådgivning's bidrag
Teknisk know-how indenfor energieffektvisering, herunder indgående kendskab til lovgivning, regler og bekendtgørelser samt mulighed for tilskudsordninger. Udførsel af energiscreeninger, målerdata opsamling, samt energibalancemodellering.
Hvorfor er Dansk Energirådgivning med i partnerskabet?
Vi ønsker at være en del af et projekt, hvor opgaven bliver at samle forskellige interessenter omkring samme mål. Vi vil derigennem få udvidet horisonten på hvordan energien kan udnyttes og forbruges mere effektivt på tværs af segmenter og brancher.
Hvilke typer resultater er Dansk Energirådgivning interesseret i?
Udnyttelse af overskudsvarme fra f.eks. køleprocesser. Elektrificering af industrielle processer. Mulig reduktionsgrad af klimaaftryk i forhold til mål sat af regeringen. Mulig "commitment" til planen på tværs af brancher og segmenter.

Personer tilknyttet Dansk Energirådgivning

I Klimapartnerskab Vejle Nord har vi en ambition om, at Vejle Kommune skal være klimaneutral senest i 2050. Det kræver, at erhvervslivet tager ansvar. Derfor inviterer vi virksomheder i Vejle Nord til at blive en del af klimarejsen. Hvor vi arbejder sammen på tværs for at udvikle løsninger, der er handlingsklare, bæredygtige og styrker konkurrenceevnen - for de enkelte virksomheder og på tværs af erhvervslivet.
Klimapartnerskab Vejle Nord
Broloftet 2, 6. th.
8240 Risskov
Kontakt
+45 5114 2227
info@vejlenord.dk
apartment