AAB Vejle

Officiel kontaktperson

AAB Vejle er Vejles største boligforening. Vi har rækkehuse, lejligheder, ungdomsboliger, ældreboliger og værelser.

Der er plads til alle og boliger for enhver smag.

Faktisk er vi Vejles største boligforening med lejeboliger fordelt rundt omkring i byen. AAB Vejle er en almen boligforening, hvilket betyder, at beboerne i en afdeling betaler for afdelingens udgifter over huslejen.

Det er også beboerne, som i fællesskab bestemmer, hvad der skal ske i afdelingen. I almene boliger er huslejen fastsat, så den dækker det, det koster at drive afdelingen. Ingen må tjene på huslejen.

Branchekode
Mindegade 17A, 7100 Vejle

AAB Vejle's deltagelse i partnerskabet

AAB Vejle's bidrag
AAB Vejle har en stor og forskellig bygningsmasse. Yderligere kan AAB Vejle bidrage med stor viden indenfor den almene sektor, herunder økonomi, driftsforhold og beboerdemokrati.
Hvorfor er AAB Vejle med i partnerskabet?
AAB Vejle ønsker at deltage i klimapartnerskabet for at undersøge hvilke muligheder der er for en almen boligforening indenfor energioptimering.
Hvilke typer resultater er AAB Vejle interesseret i?
AAB Vejle er interesseret i at afdække mulighederne for en moderne og målrettet energiledelse til glæde for vore lejere og for klimaet.

Personer tilknyttet AAB Vejle

I Klimapartnerskab Vejle Nord har vi en ambition om, at Vejle Kommune skal være klimaneutral senest i 2050. Det kræver, at erhvervslivet tager ansvar. Derfor inviterer vi virksomheder i Vejle Nord til at blive en del af klimarejsen. Hvor vi arbejder sammen på tværs for at udvikle løsninger, der er handlingsklare, bæredygtige og styrker konkurrenceevnen - for de enkelte virksomheder og på tværs af erhvervslivet.
Klimapartnerskab Vejle Nord
Broloftet 2, 6. th.
8240 Risskov
Kontakt
+45 5114 2227
info@vejlenord.dk
apartment