Sektorkobling

Se alle nyheder, virksomheder og community relateret til sektorkobling

"Hvis vi skal nå målet om 70 procents reduktion af CO2 i 2030, skal der ske en gennemgribende grøn omstilling, hvor størstedelen af energisystemet kommer til at køre på grøn strøm. Det kræver en tæt integration af energisystemet, hvor alle dele fra produktion til forbrug spiller bedre sammen." Sådan skriver Dansk Energi i en nyhed fra 20. november 2020, som lægger op til et samarbejde i Erhvervslivets Klimaalliance om udvikling af en national strategi for sektorkobling. I Klimapartnerskab Vejle Nord fokuseres der på det konkrete potentiale i sektorkobling i Vejle Nord og på hvordan dette potentiale kan realiseres helt eller delvis i en fornuftig balance med andre løsninger til erhvervslivet.

Nyheder omhandlende sektorkobling

Virksomheder med temaet sektorkobling

Community for temaet sektorkobling

I Klimapartnerskab Vejle Nord har vi en ambition om, at Vejle Kommune skal være klimaneutral senest i 2050. Det kræver, at erhvervslivet tager ansvar. Derfor inviterer vi virksomheder i Vejle Nord til at blive en del af klimarejsen. Hvor vi arbejder sammen på tværs for at udvikle løsninger, der er handlingsklare, bæredygtige og styrker konkurrenceevnen - for de enkelte virksomheder og på tværs af erhvervslivet.
Klimapartnerskab Vejle Nord
Broloftet 2, 6. th.
8240 Risskov
Kontakt
+45 5114 2227
info@vejlenord.dk
apartment