Rammevilkår

Se alle nyheder, virksomheder og community relateret til rammevilkår

Hovedparten af erhvervslivets klimaudfordringer kan tackles med allerede kendte løsninger og teknologier! Når de ikke "bare" tages i brug allerede "nu" skyldes det fx. at teknologier skal modnes yderligere for at blive økonomisk attraktive, men det skyldes også barrierer i virksomhedernes rammevilkår, fx fra lovgivning, regulering, afgiftssystemer, lokalplaner mm. Klimapartnerskab Vejle Nord fokuserer både på rentable, bæredygtige og innovative løsninger indenfor gældende rammevilkår og på samtidig at udfordre rammevilkårene med konkrete forslag til justeringer, som kan fremme den grønne omstilling i erhvervslivet.

Nyheder omhandlende rammevilkår

Virksomheder med temaet rammevilkår

Community for temaet rammevilkår

I Klimapartnerskab Vejle Nord har vi en ambition om, at Vejle Kommune skal være klimaneutral senest i 2050. Det kræver, at erhvervslivet tager ansvar. Derfor inviterer vi virksomheder i Vejle Nord til at blive en del af klimarejsen. Hvor vi arbejder sammen på tværs for at udvikle løsninger, der er handlingsklare, bæredygtige og styrker konkurrenceevnen - for de enkelte virksomheder og på tværs af erhvervslivet.
Klimapartnerskab Vejle Nord
Broloftet 2, 6. th.
8240 Risskov
Kontakt
+45 5114 2227
info@vejlenord.dk
apartment