Mobilitet

Se alle nyheder, virksomheder og community relateret til Mobilitet

Ifølge Energistyrelsens Klimastatus og –fremskrivning 2021 for transportsektoren var transportsektorens udledninger i 2019 13,5 mio. ton CO2e svarende til 29 pct. af de samlede danske udledninger. Vejle Nord er et centralt transportknudepunkt i Danmark og kan derfor spille en væsentlig rolle i forhold til nedbringelse af klimaaftrykket fra gods- og persontransport både internt i Vejle Nord og den transport, som passerer dagligt.

Nyheder omhandlende Mobilitet

Virksomheder med temaet Mobilitet

Community for temaet Mobilitet

I Klimapartnerskab Vejle Nord har vi en ambition om, at Vejle Kommune skal være klimaneutral senest i 2050. Det kræver, at erhvervslivet tager ansvar. Derfor inviterer vi virksomheder i Vejle Nord til at blive en del af klimarejsen. Hvor vi arbejder sammen på tværs for at udvikle løsninger, der er handlingsklare, bæredygtige og styrker konkurrenceevnen - for de enkelte virksomheder og på tværs af erhvervslivet.
Klimapartnerskab Vejle Nord
Broloftet 2, 6. th.
8240 Risskov
Kontakt
+45 5114 2227
info@vejlenord.dk
apartment