Kollektive forsyningsløsninger

Se alle nyheder, virksomheder og community relateret til kollektive forsyningsløsninger

Klimapartnerskab Vejle Nord udfordrer det traditionelle udgangspunkt for erhvervslivets forsyningsløsninger, som ofte er den enkelte virksomhed. Ved at inddrage ervhervslivet bredt og udarbejde en samlet forsyningsmodel for Vejle Nord for perioden 2022-2050 skabes grundlag for at udnytte synergien mellem flere virksomheder forsyningsbehov og samspillet med kollektive forsyningssystemer, fx el og fjernvarme.

Nyheder omhandlende kollektive forsyningsløsninger

Virksomheder med temaet kollektive forsyningsløsninger

Community for temaet kollektive forsyningsløsninger

I Klimapartnerskab Vejle Nord har vi en ambition om, at Vejle Kommune skal være klimaneutral senest i 2050. Det kræver, at erhvervslivet tager ansvar. Derfor inviterer vi virksomheder i Vejle Nord til at blive en del af klimarejsen. Hvor vi arbejder sammen på tværs for at udvikle løsninger, der er handlingsklare, bæredygtige og styrker konkurrenceevnen - for de enkelte virksomheder og på tværs af erhvervslivet.
Klimapartnerskab Vejle Nord
Broloftet 2, 6. th.
8240 Risskov
Kontakt
+45 5114 2227
info@vejlenord.dk
apartment