Energieffektivisering

Se alle nyheder, virksomheder og community relateret til energieffektivisering

I 2018 vurderede Dansk Energi, "... at der i 2020 er et effektiviseringspotentiale på 23 pct. i produktionserhverv og 16 pct. i handels- og serviceerhverv ..." med tilbagebetalingstider på op til 10 år. Effektiviseringspotentialet findes overalt i processer og anlæg og kan realiseres ved reduktion af overskudsproduktion, effektivisering af energiforbrugende processer og udskiftning til mere energieffektive anlæg og udstyr. Eventuel overskudsenergi, fx i form af overskudsvarme, skal nyttiggøres i størst muligt omfang via fælles forsyningsløsninger og sektorkobling.

Nyheder omhandlende energieffektivisering

Virksomheder med temaet energieffektivisering

Personer med temaet digitalisering

I Klimapartnerskab Vejle Nord har vi en ambition om, at Vejle Kommune skal være klimaneutral senest i 2050. Det kræver, at erhvervslivet tager ansvar. Derfor inviterer vi virksomheder i Vejle Nord til at blive en del af klimarejsen. Hvor vi arbejder sammen på tværs for at udvikle løsninger, der er handlingsklare, bæredygtige og styrker konkurrenceevnen - for de enkelte virksomheder og på tværs af erhvervslivet.
Klimapartnerskab Vejle Nord
Broloftet 2, 6. th.
8240 Risskov
Kontakt
+45 5114 2227
info@vejlenord.dk
apartment