Digitalisering

Se alle nyheder, virksomheder community relateret til Digitalisering

Digitalisering på alle niveauer, fra styring og kontrol af distribuerede anlæg og udstyr til understøttelse af energifællesskaber, er en forudsætning for grøn omstilling. På tværs af alle indsatsområder bliver digitalisering et bærende element til mobilisering af forbrugere samt til effektivisering af energiudnyttelsen f.eks. via digitale handelspladser og intelligent styringsinfrastruktur.

Nyheder omhandlende digitalisering

Virksomheder med temaet digitalisering

Community for digitalisering

I Klimapartnerskab Vejle Nord har vi en ambition om, at Vejle Kommune skal være klimaneutral senest i 2050. Det kræver, at erhvervslivet tager ansvar. Derfor inviterer vi virksomheder i Vejle Nord til at blive en del af klimarejsen. Hvor vi arbejder sammen på tværs for at udvikle løsninger, der er handlingsklare, bæredygtige og styrker konkurrenceevnen - for de enkelte virksomheder og på tværs af erhvervslivet.
Klimapartnerskab Vejle Nord
Broloftet 2, 6. th.
8240 Risskov
Kontakt
+45 5114 2227
info@vejlenord.dk
apartment