Virksomhederne skaber sammen de første projektidéer

Ambitionen er klar. I Klimapartnerskab Vejle Nord skaber vi sammen den grønne transformation gennem handling og løser klimaudfordringerne i fællesskab. Lige nu er vi i fuld gang med at analysere udfordringerne og generere konkrete idéer, der kan modnes til konkrete projekter.

Grøn omstilling kræver indsats og handling på flere områder. Og som et første skridt på klimarejsen i partnerskabet er virksomhederne i gang med at kortlægge og analysere de udfordringer, vi står overfor. Det er et vigtigt første skridt, da det kommer til at danne grundlag for konkrete projekter og tiltag, som senere kan blive søsat af virksomhederne i Vejle Nord i samarbejde med forsyningsselskaberne og Vejle Kommune.

De første udviklingsprojekter på tegnebrættet inden for 4 områder:

Vejle Nord som knudepunkt for grøn mobilitet

Vejle Nord er et centralt transportknudepunkt i Danmark og kan derfor spille en væsentlig rolle i arbejdet med at nedbringe klimaaftrykket fra gods- og persontransport. Her ser vi i partnerskabet på:

 • Løsninger til realisering af Vejle Kommunes mobilitetsplan
 • Bidrag til Vejle Kommunes forpligtelser i Klimapartnerskabet for Transport
 • Muligheden for at styrke den offentligt tilgængelige lade-infrastruktur
 • Muligheden for at afprøve autonome eldrevne køretøjer til intern transport i Vejle Nord

Kollektiv varme- og køleforsyning i Vejle Nord

Der er et stort potentiale i at optimere og udvide den kollektive forsyning i Vejle Nord. Til at synliggøre potentialet udarbejder vi blandt andet en samlet forsyningsmodel for området, der inddrager det brede erhvervsliv. I partnerskabet arbejder vi lige nu på at:

 • Stimulere samarbejdet på tværs af forbrugere, forsyninger og kommune
 • Udnytte overskudsvarme fra industrien direkte og via fjernvarmenettet
 • Bidrage til udfasning af gasfyrede kedler til individuel varmeforsyning
 • Perspektivere mulighederne for kollektiv køleforsyning i Vejle Nord på længere sigt

Et mere fleksibelt elnet

Et mere fleksibelt elnet gør det muligt at øge produktionen af grøn strøm fra vindmøller og solceller og håndtere mange nye varmepumper og elbil-ladestandere. Projektidéen går ud på at skabe en model for, hvordan virksomhederne kan udnytte fleksibilitetspotentialet i elnettet. Vi arbejder lige nu på at finde løsninger til:

 • Optimering af elforbrug i forhold til pris og grøn profil
 • Styrkelse af elnetselskabernes adgang til fleksibilitet
 • Bidrag til integration af mere (lokal) VE-produktion
 • Udvikling af generelle fleksibilitetsløsninger til specifikke brancher

Lokal VE-produktion

En del af den grønne transformation er at skabe en større mængde vedvarende energi. Netop derfor arbejder vi i partnerskabet med lokal VE-produktion. Gennem dette arbejde vil vi bidrage til at:

 • Øge produktionen af vedvarende energi i Vejle Nord
 • Skabe konkret fokus på el, dvs. solceller og vindmøller, samt evt. varme, fx solvarme
 • Afdække nye muligheder for finansiering af anlæg og virksomhedernes indkøb af grøn el
1. august, 2022

FLEXFROST – Fleksibelt industrielt elforbrug

FLEXFROST analyserer, hvordan en digital løsning, i samspil med styrings- og kontrolsystemer kan udnytte fleksibilitetspotentialet i et frysehus’ elforbrug til at reducere energiomkostninger og stille fleksibilitet til rådighed til elnetselskabet i form af afbrydelighed.
Læs mere
20. februar, 2022

Virksomhederne skaber sammen de første projektidéer

I Klimapartnerskab Vejle Nord skaber vi sammen den grønne transformation. Og lige nu er vi i fuld gang med at analysere udfordringerne og generere konkrete idéer, der kan modnes til konkrete projekter.
Læs mere
I Klimapartnerskab Vejle Nord har vi en ambition om, at Vejle Kommune skal være klimaneutral senest i 2050. Det kræver, at erhvervslivet tager ansvar. Derfor inviterer vi virksomheder i Vejle Nord til at blive en del af klimarejsen. Hvor vi arbejder sammen på tværs for at udvikle løsninger, der er handlingsklare, bæredygtige og styrker konkurrenceevnen - for de enkelte virksomheder og på tværs af erhvervslivet.
Klimapartnerskab Vejle Nord
Broloftet 2, 6. th.
8240 Risskov
Kontakt
+45 5114 2227
info@vejlenord.dk
apartment