En fælles ambition om en klimaneutral fremtid

I Klimapartnerskab Vejle Nord arbejder vi professionelt med initiativer og fælles løsninger,  der nedbringer CO2. Målet er at bidrage til, at Vejle Kommune bliver klimaneutralt senest i 2050.
Om partnerskabet
Skal Danmark reducere CO2-udledningen, skal erhvervslivet tage ansvar. Ikke som syndere men som storforbrugere af energi. En udfordring, som vi kan vende til en styrket konkurrenceevne, når vi arbejder sammen på tværs.

I Klimapartnerskab Vejle Nord går vi sammen om at gøre klimarejsen konkret. Det er din adgang til at ændre aftryk. Så du gør en forskel - der bliver bemærket. Det er en invitation til at udvikle nye løsninger sammen med andre. Samtidig får du adgang til viden, sparring og gratis værktøjer fx til at kortlægge forbrug og aftryk. Ambitionen er klar. Sammen skaber vi den grønne tranformation gennem handling. Og rejsen er først lige begyndt
Fertin Pharma håber på klimaoptimering via Klimapartnerskab Vejle N
Udsigterne til at få kortlagt, hvordan Fertin Pharma kan energioptimere deres produktion og hvordan de kan bruge deres overskudsvarme mere fornuftigt, er de primære årsager til, at virksomheden har valgt at engagere sig i Klimapartnerskab Vejle Nord.
Læs mere
1 2 3 11
Se alle
Virksomhederne skaber sammen de første projektidéer
I Klimapartnerskab Vejle Nord skaber vi sammen den grønne transformation. Og lige nu er vi i fuld gang med at analysere udfordringerne og generere konkrete idéer, der kan modnes til konkrete projekter.
Læs mere
Se alle
Kan tilmeldes
Fællesmøde om mulighederne for fjernvarme i erhvervsområdet Vejle N
Vejle Kommune, Klimapartnerskab Vejle Nord, TVIS og TREFOR inviterer til et fællesmøde om mulighederne for at udskifte dyr og usikker gas til opvarmning og procesenergi med grøn og prisstabil fjernvarme. 
Læs mere
Se alle

Partnerskabets
kerneområder

Til at nå målet om klimaneutralitet senest i 2050 arbejder Klimapartnerskab Vejle Nord med seks kerneområder. Alle områder er vigtige, men lige nu har partnerskabet et særligt fokus på energieffektivisering og forsyning.
Digitalisering
Digitalisering er en forudsætning for grøn omstilling og et bærende element for fx effektivisering.
Energi-effektivisering
Effektivisering findes overalt i processer og anlæg og kan fx realiseres ved reduktion af overproduktion og energiforbrug.
Kollektiv forsyning
Der er potentiale i kollektive forsyningsløsning, der inddrager det brede erhvervsliv i Vejle Nord.
Mobilitet
Som transportknudepunkt er Vejle Nord en vigtig brik for nedbringelse af klimaaftrykket fra gods- og persontransport.
Rammevilkår
Hvordan understøtter nuværende og fremtidig regulering Vejle Nords muligheder for grøn omstilling nu og i fremtiden?
Sektorkobling
Enhver grøn kilowatt-time skal udnyttes optimalt, samfundsøkonomisk og forretningsmæssigt bæredygtigt.

Bliv en del af partnerskabet

Som medlem bliver I en del af et videns- og handlingsbaseret partnerskab. Sammen arbejder vi for udviklingen af projekter og konkrete tiltag, der gør virksomheder i Vejle Nord grønnere og mere bæredygtige. Et ambitiøst projekt, der vækker opsigt og omtale. Og hvor jeres virksomhed kan være med - uanset hvor på rejsen I er.
Bliv medlem

Følg med i rejsen

Sign up til vores nyhedsbrev og få viden og indsigt i projekter og aktiviteter i partnerskabet.
I Klimapartnerskab Vejle Nord har vi en ambition om, at Vejle Kommune skal være klimaneutral senest i 2050. Det kræver, at erhvervslivet tager ansvar. Derfor inviterer vi virksomheder i Vejle Nord til at blive en del af klimarejsen. Hvor vi arbejder sammen på tværs for at udvikle løsninger, der er handlingsklare, bæredygtige og styrker konkurrenceevnen - for de enkelte virksomheder og på tværs af erhvervslivet.
Klimapartnerskab Vejle Nord
Broloftet 2, 6. th.
8240 Risskov
Kontakt
+45 5114 2227
info@vejlenord.dk
apartment