En fælles ambition om en klimaneutral fremtid

I Klimapartnerskab Vejle Nord arbejder vi professionelt med initiativer og fælles løsninger,  der nedbringer CO2. Målet er at bidrage til, at Vejle Kommune bliver klimaneutralt senest i 2050.
Om partnerskabet
Skal Danmark reducere CO2-udledningen, skal erhvervslivet tage ansvar. Ikke som syndere men som storforbrugere af energi. En udfordring, som vi kan vende til en styrket konkurrenceevne, når vi arbejder sammen på tværs.

I Klimapartnerskab Vejle Nord går vi sammen om at gøre klimarejsen konkret. Det er din adgang til at ændre aftryk. Så du gør en forskel - der bliver bemærket. Det er en invitation til at udveksle viden og udvikle nye løsninger sammen med andre. Ambitionen er klar. Sammen skaber vi den grønne transformation gennem handling.
Er din virksomhed interesseret i fjernvarme på Stiftsvej
Har din virksomhed adresse på Stiftsvej i Vejle Nord, og er du interesseret i at udskifte dit olie-/gasfyr til fjernvarme, så læs videre her!
Læs mere
1 2 3 19
Se alle
FLEXFROST – Fleksibelt industrielt elforbrug
FLEXFROST analyserer, hvordan en digital løsning, i samspil med styrings- og kontrolsystemer kan udnytte fleksibilitetspotentialet i et frysehus’ elforbrug til at reducere energiomkostninger og stille fleksibilitet til rådighed til elnetselskabet i form af afbrydelighed.
Læs mere
Se alle
Virksomhedsmøder
I løbet af året afholdes virksomhedsmøder for at fremme ideen om klimapartnerskaber med afsæt i læringen fra Klimapartnerskab Vejle Nord
Læs mere
Se alle

Partnerskabets
fokusområder

Til at nå målet om klimaneutralitet senest i 2050 arbejder Klimapartnerskab Vejle Nord med fire fokusområder. Alle områder er vigtige, men lige nu har partnerskabet et særligt fokus på energieffektivisering og forsyning.

Fleksibelt elforbrug

Hvordan understøtter nuværende og fremtidig regulering Vejle Nords muligheder for grøn omstilling nu og i fremtiden?

Kollektiv varmeforsyning

Der er potentiale i kollektiv varmeforsyning, der inddrager det brede erhvervsliv i Vejle Nord.

Grøn mobilitet

Som transportknudepunkt er Vejle Nord en vigtig brik for nedbringelse af klimaaftrykket fra såvel person- som godstransport.

Lokal produktion af grøn strøm

Vejle Kommune sigter mod at 30% af kommunens elforbrug i 2030 skal komme fra lokale vindmøller. Dette, sammen med lokal grøn strøm, vil understøtte virksomhedernes og kommunens klimamål.

Bliv en del af partnerskabet

Som medlem bliver I en del af et videns- og handlingsbaseret partnerskab. Sammen arbejder vi for udviklingen af projekter og konkrete tiltag, der gør virksomheder i Vejle Nord grønnere og mere bæredygtige. Et ambitiøst projekt, der vækker opsigt og omtale. Og hvor jeres virksomhed kan være med - uanset hvor på rejsen I er.
Bliv medlem

Følg med i rejsen

Sign up til vores nyhedsbrev og få viden og indsigt i projekter og aktiviteter i partnerskabet.
I Klimapartnerskab Vejle Nord har vi en ambition om, at Vejle Kommune skal være klimaneutral senest i 2050. Det kræver, at erhvervslivet tager ansvar. Derfor inviterer vi virksomheder i Vejle Nord til at blive en del af klimarejsen. Hvor vi arbejder sammen på tværs for at udvikle løsninger, der er handlingsklare, bæredygtige og styrker konkurrenceevnen - for de enkelte virksomheder og på tværs af erhvervslivet.
Klimapartnerskab Vejle Nord
Broloftet 2, 6. th.
8240 Risskov
Kontakt
+45 5114 2227
info@vejlenord.dk
apartment