Pressemeddelelse: Vejle Kommune danner klimapartnerskab i Vejle Nord

For første gang herhjemme er erhvervslivet i et samlet byområde gået sammen med en kommune om at skabe et forpligtende klimapartnerskab på energiområdet. 

- For knap et år siden vedtog vi i byrådet i Vejle Kommune en klimaplan, hvor netop partnerskaber er det store omdrejningspunkt, hvis vi skal nå i mål med ambitionerne om 70 pct. reduktion af CO2 i 2030, siger Jens Ejner Christensen, borgmester i Vejle Kommune, og fortsætter: 

- Netop i Vejle Nord har erhvervsinteresserne i regi af Dandy Business Park med Green Tech Center i en årrække fokuseret på energi og bæredygtighed i et triple-helix kraftcenter inden for forskning, innovation og kommercialisering af grønne teknologier. Sammen med Grundejerforeningen Lysholt, Exxit 59 og Fertin Pharma er den indsats nu mundet ud i et partnerskab på energiområdet, som Klimaudvalget har indstillet til Økonomiudvalget, at vi bør bakke op om, og det har et samlet Økonomiudvalg gjort. 

Motivere til grøn omstilling
Han peger på, at hvis Klimapartnerskabet Vejle Nord, som det nye energisamarbejde hedder, lever op til forventningerne, skal det danne model for lignende partnerskaber for resten af kommunen.

Klimapartnerskab Vejle Nords første opgave bliver at kortlægge mulighederne og konsekvenserne af både individuelle og fælles initiativer og konkrete løsninger, der skal motivere virksomhederne til at øge andelen af og herefter udnytte enhver grøn kilowatt time, så det giver mest mulig værdi for samfundet og for den enkelte virksomhed. Samtidig skal løsningerne bidrage til den grønne omstilling og helt konkret til Vejle Kommunes mål om 70 pct. reduktion af drivhusgasser i 2030 og klimaneutralitet i 2050.

Partnerskabet bliver således rammen for projekter inden for indsatsområderne energi, grøn transport, grønt erhvervsliv og fra affald til ressource, som virksomhederne kan realisere. 

Efterlyser løsninger
- Virksomhederne i Vejle Nord har valgt at gå forrest i den grønne omstilling og inviterer hinanden ind i et stærkt netværk for at lære og hjælpe hinanden på denne klimarejse. Flere virksomheder efterlyser løsninger, der samtidig er økonomisk bæredygtige, og som passer ind i virksomhedernes egne strategier og planer. Det er de løsninger, projektet skal finde frem til, påpeger Jørgen Andersen, direktør i Grundejerforeningen Lysholt samt DANDY Business Park. 

Første resultat i foråret 2022
Partnerskabet har til sin første opgave et budget på knap en mio. kr., som er ligeligt finansieret af Vejle Kommune samt Grundejerforeningen Lysholt, Fertin Pharma, Exxit 59 og DANDY Business Park, og forventer at levere en endelig rapport med konkrete løsninger i løbet af foråret 2022.

Klimapartnerskabet fortsætter som en samlende kraft for et bredt samarbejde om initiativer i Vejle Nord med fokus på klimaet, og når det er fuldt etableret, kan det omfatte offentlige institutioner, detailhandel, industri, transport, forsyningsvirksomheder og Vejles kommende Ressource Center Vejle. 

Læs mere om Klimapartnerskab Vejle Nord
Vedhæftede filer Vejle Nord logo.jpg  
Vedhæftede filer Logo Dandy_CMYK_POS.png
Vedhæftede filer Fertin Pharma - Logo.jpg
Vedhæftede filer LOGO - CMYK-EXXIT59-LOGO-TURKIS.png
Kontaktinformation
Jens Ejner Christensen, borgmester i Vejle Kommune, tlf. 20 16 32 14
Jørgen Andersen, direktør i Grundejerforeningen Lysholt samt DANDY Business Park, tlf. 40 53 53 37
Ivan Kristian Pedersen, projektleder i Klimapartnerskab Vejle Nord, tlf. 51 14 22 27
1. marts, 2024

Er din virksomhed interesseret i fjernvarme på Stiftsvej

Har din virksomhed adresse på Stiftsvej i Vejle Nord, og er du interesseret i at udskifte dit olie-/gasfyr til fjernvarme, så læs videre her!
Læs mere
1. juni, 2023

Klimapartnerskab Vejle Nord fortsætter arbejdet i 2023-24

Klimapartnerskab Vejle Nord fortsætter i 2023-24 med at fokusere på at skabe resultater og synlige CO2-reduktioner ved at identificere og gennemføre projekter på udvalgte områder.
Læs mere
26. september, 2022

Erfaringerne fra Klimapartnerskab Vejle Nord deles med erhvervslivet i Give

I forbindelse med Give Fjernvarme og Vejle Kommunes arrangement for erhvervslivet i Give, delte projektleder Ivan K. Pedersen ud af erfaringerne fra klimapartnerskabets første års arbejde.
Læs mere
31. august, 2022

Vejle Kommunes erhvervsbriefing om klimakrisen

”Med den frygtelige krig i Ukraine står verden i en ny sikkerhedspolitisk situation, der gør grøn omstilling bydende nødvendig og hastighed helt afgørende. Men det skal gøres rigtigt.” Kristian Jensen, administrerende direktør, Green Power Denmark.
Læs mere
25. august, 2022

3 vigtige budskaber fra Klimapartnerskab Vejle Nord på Innovationsfestivallen

På festivalen leverede klimapartnerskabet centrale budskaber om energieffektivisering, energiledelse, fjernvarme og varmepumper samt investeringer i vedvarende energiproduktion.
Læs mere
1. juli, 2022

Fremadrettet skal klimapartnerskabet fokusere på at modne projekter og skabe konkrete resultater

Fokus for det kommende års arbejde i Klimapartnerskab Vejle Nord bliver at skabe resultater og synlige CO2-reduktioner ved at identificere, modne og gennemføre projekter på udvalgte områder.
Læs mere
30. juni, 2022

29 virksomheder har tilsluttet sig Klimapartnerskab Vejle Nord i løbet af det første år

Efter det første års arbejde har Klimapartnerskab Vejle Nord tilslutning fra 29 virksomheder, som har bidraget med data til Vejle Nords forsyningsmodel og formuleret spændende projektideer at arbejde videre med.
Læs mere
16. juni, 2022

Fertin Pharma håber på klimaoptimering via Klimapartnerskab Vejle N

Udsigterne til at få kortlagt, hvordan Fertin Pharma kan energioptimere deres produktion og hvordan de kan bruge deres overskudsvarme mere fornuftigt, er de primære årsager til, at virksomheden har valgt at engagere sig i Klimapartnerskab Vejle Nord.
Læs mere
29. april, 2022

Linde Danmark engagerer sig i klimapartnerskab for at udnytte spildvarme

Udsigten til at få kortlagt konkrete initiativer inden for kollektiv varmeforsyning i Vejle Nord er den primære årsag til, at Linde Danmark er gået med i Klimapartnerskab Vejle Nord.
Læs mere
24. marts, 2022

Exxit 59 engagerer sig i Klimapartnerskab Vejle Nord

Erhvervsparken Exxit 59 er godt i gang med arbejdet omkring ESG-området og CO2-rapportering. For dem, er det et helt rigtigt tidspunkt at engagere sig i Klimapartnerskab Vejle Nord.
Læs mere
18. marts, 2022

CO2-udledning i Vejle Kommune

1.155.000 ton CO2e. Så meget udleder Vejle Kommune som samfund hvert år. Det svarer til ca. 10 ton pr. person. Tre områder står for den største udledning af drivhusgasser – stationær energi, transport og landbrug.
Læs mere
16. marts, 2022

I Vejle Kommune er vi fælles om klimaet

Vejle Kommune har et ambitiøst mål om 70 pct. CO2-reduktion i 2030 og klimaneutralitet i 2050. Derfor satses der benhårdt på forpligtende og innovative partnerskaber med borgere, erhvervsliv og landbrug om at nå klimamålet.
Læs mere
11. marts, 2022

DANDY Business Park ser stort potentiale i Klimapartnerskab Vejle Nord

Udsigten til konkrete løsninger inden for grøn energi, grøn mobilitet og adgangen til et unikt netværk, gør klimapartnerskabet til det helt rette partnerskab for DANDY Business Park.
Læs mere
9. december, 2021

Følgegruppen diskuterer digitalisering i Vejle Nord og modner projektideer

I går, onsdag den 8. december 2021, var der møde i Følgegruppen til Klimapartnerskab Vejle Nord, hvor hovedemnet var: Hvordan kan digitalisering være løftestang for den grønne omstilling i Vejle Nord!
Læs mere
11. november, 2021

Arbejdet med at udvikle den samlede energi- og klimamodel for Vejle Nord er gået i gang

Der skal udvikles en samlet energi- og klimamodel for Vejle Nord til at analysere områdets forsyningsbehov nu og i fremtiden. Modellen skal give svar på, hvilke klimavenlige og økonomisk bæredygtige forsyningsløsninger virksomhederne kan arbejde videre med, enten i den enkelte virksomhed eller i et samarbejde mellem virksomheder og med forsyningsvirksomhederne. 
Læs mere
28. oktober, 2021

Opstartsmøde for virksomhederne i Vejle Nord, tirsdag den 26. oktober 2021

Klimapartnerskab Vejle Nord er et strategisk samarbejde mellem erhvervslivet i Vejle Nord og Vejle Kommune om at opnå klimaneutralitet senest i 2050. Repræsentanter for 30 virksomheder på tværs af alle brancher i Vejle Nord var samlet til opstartsmøde, tirsdag den 26. oktober 2021.
Læs mere
8. oktober, 2021

Opstartsmøde i Klimapartnerskabet Vejle Nords følgegruppe, onsdag den 6. oktober 2021

Følgegruppen bag Klimapartnerskab Vejle Nord var samlet i AI Innovation House i DANDY Business Park Vejle til det allerførste møde, onsdag den 6. oktober 2021. Følgegruppen består af virksomheder, netværk, interesseorganisationer og uddannelsesinstitutioner, og mere end 25 virksomheder var repræsenteret på mødet.
Læs mere
4. oktober, 2021

Pressemeddelelse: Vejle Kommune danner klimapartnerskab i Vejle Nord

Danmarks første strategiske energiplan for erhvervslivet i et samlet byområde skal hjælpe virksomhederne og Vejle Kommune med at nå klimamål på 70 pct. reduktion af CO2 i 2030 og klimaneutralitet i 2050.
Læs mere
I Klimapartnerskab Vejle Nord har vi en ambition om, at Vejle Kommune skal være klimaneutral senest i 2050. Det kræver, at erhvervslivet tager ansvar. Derfor inviterer vi virksomheder i Vejle Nord til at blive en del af klimarejsen. Hvor vi arbejder sammen på tværs for at udvikle løsninger, der er handlingsklare, bæredygtige og styrker konkurrenceevnen - for de enkelte virksomheder og på tværs af erhvervslivet.
Klimapartnerskab Vejle Nord
Broloftet 2, 6. th.
8240 Risskov
Kontakt
+45 5114 2227
info@vejlenord.dk
apartment