Exxit 59 engagerer sig i Klimapartnerskab Vejle Nord

Erhvervsparken Exxit 59 er godt i gang med arbejdet omkring ESG-området og CO2-rapportering. For dem, er det et helt rigtigt tidspunkt at engagere sig i Klimapartnerskab Vejle Nord. Initiativet er unikt og gør, at de lægger yderligere pres på sig selv i arbejdet med klimaudfordringerne. Et arbejde som ellers let udfordres af opgaver i den daglige drift.

Peter Heide Wessel, administrerende direktør i Exxit 59

Af: Julie Andrup

Flere virksomheder i Vejle Nord er gået sammen i Klimapartnerskab Vejle Nord for at finde konkrete løsninger, der bidrager til, at Vejle Kommune bliver CO2-neutral. Allersenest i 2050.

Én af virksomhederne i klimapartnerskabet er Exxit 59. Oprindeligt etableret som Dansk Transport Center (DTC) og i dag en moderne erhvervspark placeret på én af de mest centrale lokationer i Danmark. Selvom mange umiddelbart forbinder Exxit 59 med transport, logistikbyggeri, rasteplads, tankanlæg og dieselolie, har de alligevel valgt at engagere sig i kampen for klimaet via Klimapartnerskab Vejle Nord.

– Vi forsøger på ingen måde at fremstille os selv som klima-darlings. Vi vil blot gerne investere ressourcer i at sætte klimaudfordringerne på vores egen dagsorden og undersøge, hvad vi helt konkret kan gøre for at øge indsatsen på klimaområdet,” siger Peter Heide Wessel, der er administrerende direktør i Exxit 59 og supplerer:

– Der bliver ikke stillet en masse krav til at være med i partnerskabet, når det fx kommer til at afrapportere eller måle på CO2-udledningen. For os har det været en vigtig forudsætning for at gå ind i partnerskabet, fordi vi ikke er der helt endnu. Men vi vil selvfølgelig gerne med på rejsen og reducere vores udledning, og her kan partnerskabet forpligte os til at arbejde videre med nogle problemstillinger, som ellers kunne risikere at blive liggende i skuffen.

Fører til værdifulde løsninger

Klimapartnerskab Vejle Nord giver nemlig anledning til, at virksomhederne kan trække nogle helt konkrete problemstillinger med ind i partnerskabet, som de gerne vil forfølge. Exxit 59 vil fx gerne etablere el-ladestandere til personbiler og etablere solceller på tagene af de mange logistikejendomme i området.

– Det er guld værd at have andre at sparre med om helt konkrete problemstillinger. Det tror jeg i virkeligheden, er den største gevinst ved at være med. At have et forum, hvor vi via dialog og forskellige perspektiver kommer frem til løsninger på udfordringer, som vi på tværs af virksomheder står overfor,” fortæller Peter Heide Wessel, der ser frem til at investere tid i partnerskabet i den næste lange periode.

Han ser, at outputtet bliver mange gange større for alle involverede, hvis man investerer tid i at blive ved med at mødes. Så der bliver etableret en fælles dagsorden, og man i fællesskab taler med højere og tydeligere stemme over for myndigheder, forsyningsselskaber m.fl. Til gavn for samfundet – og den enkelte virksomhed.

Én ting er, at det styrker forretningen at være med i Klimapartnerskab Vejle Nord. Noget andet er, at det også sender et tydeligt signal. Både til kunder, omverdenen og medarbejdere.

– Det betyder noget for medarbejderne at arbejde hos en virksomhed, der engagerer sig aktivt i klimakampen. Og så er det et personligt ønske hos mig og alle andre i organisationen, at vi gerne vil være med på den vigtige rejse,” udtaler Peter Heide Wessel, der opfordrer andre virksomheder til at engagere sig i partnerskabet.

– Vi kommer allesammen til at stå til regnskab, og vi bliver ramt, hvis vi ikke har en bevidsthed og får implementeret nogle bæredygtige løsninger. Så, uanset hvor langt man er, kan jeg derfor kun anbefale andre virksomheder i Vejle Nord at engagere sig i partnerskabet sammen med os andre.”

1. marts, 2024

Er din virksomhed interesseret i fjernvarme på Stiftsvej

Har din virksomhed adresse på Stiftsvej i Vejle Nord, og er du interesseret i at udskifte dit olie-/gasfyr til fjernvarme, så læs videre her!
Læs mere
1. juni, 2023

Klimapartnerskab Vejle Nord fortsætter arbejdet i 2023-24

Klimapartnerskab Vejle Nord fortsætter i 2023-24 med at fokusere på at skabe resultater og synlige CO2-reduktioner ved at identificere og gennemføre projekter på udvalgte områder.
Læs mere
26. september, 2022

Erfaringerne fra Klimapartnerskab Vejle Nord deles med erhvervslivet i Give

I forbindelse med Give Fjernvarme og Vejle Kommunes arrangement for erhvervslivet i Give, delte projektleder Ivan K. Pedersen ud af erfaringerne fra klimapartnerskabets første års arbejde.
Læs mere
31. august, 2022

Vejle Kommunes erhvervsbriefing om klimakrisen

”Med den frygtelige krig i Ukraine står verden i en ny sikkerhedspolitisk situation, der gør grøn omstilling bydende nødvendig og hastighed helt afgørende. Men det skal gøres rigtigt.” Kristian Jensen, administrerende direktør, Green Power Denmark.
Læs mere
25. august, 2022

3 vigtige budskaber fra Klimapartnerskab Vejle Nord på Innovationsfestivallen

På festivalen leverede klimapartnerskabet centrale budskaber om energieffektivisering, energiledelse, fjernvarme og varmepumper samt investeringer i vedvarende energiproduktion.
Læs mere
1. juli, 2022

Fremadrettet skal klimapartnerskabet fokusere på at modne projekter og skabe konkrete resultater

Fokus for det kommende års arbejde i Klimapartnerskab Vejle Nord bliver at skabe resultater og synlige CO2-reduktioner ved at identificere, modne og gennemføre projekter på udvalgte områder.
Læs mere
30. juni, 2022

29 virksomheder har tilsluttet sig Klimapartnerskab Vejle Nord i løbet af det første år

Efter det første års arbejde har Klimapartnerskab Vejle Nord tilslutning fra 29 virksomheder, som har bidraget med data til Vejle Nords forsyningsmodel og formuleret spændende projektideer at arbejde videre med.
Læs mere
16. juni, 2022

Fertin Pharma håber på klimaoptimering via Klimapartnerskab Vejle N

Udsigterne til at få kortlagt, hvordan Fertin Pharma kan energioptimere deres produktion og hvordan de kan bruge deres overskudsvarme mere fornuftigt, er de primære årsager til, at virksomheden har valgt at engagere sig i Klimapartnerskab Vejle Nord.
Læs mere
29. april, 2022

Linde Danmark engagerer sig i klimapartnerskab for at udnytte spildvarme

Udsigten til at få kortlagt konkrete initiativer inden for kollektiv varmeforsyning i Vejle Nord er den primære årsag til, at Linde Danmark er gået med i Klimapartnerskab Vejle Nord.
Læs mere
24. marts, 2022

Exxit 59 engagerer sig i Klimapartnerskab Vejle Nord

Erhvervsparken Exxit 59 er godt i gang med arbejdet omkring ESG-området og CO2-rapportering. For dem, er det et helt rigtigt tidspunkt at engagere sig i Klimapartnerskab Vejle Nord.
Læs mere
18. marts, 2022

CO2-udledning i Vejle Kommune

1.155.000 ton CO2e. Så meget udleder Vejle Kommune som samfund hvert år. Det svarer til ca. 10 ton pr. person. Tre områder står for den største udledning af drivhusgasser – stationær energi, transport og landbrug.
Læs mere
16. marts, 2022

I Vejle Kommune er vi fælles om klimaet

Vejle Kommune har et ambitiøst mål om 70 pct. CO2-reduktion i 2030 og klimaneutralitet i 2050. Derfor satses der benhårdt på forpligtende og innovative partnerskaber med borgere, erhvervsliv og landbrug om at nå klimamålet.
Læs mere
11. marts, 2022

DANDY Business Park ser stort potentiale i Klimapartnerskab Vejle Nord

Udsigten til konkrete løsninger inden for grøn energi, grøn mobilitet og adgangen til et unikt netværk, gør klimapartnerskabet til det helt rette partnerskab for DANDY Business Park.
Læs mere
9. december, 2021

Følgegruppen diskuterer digitalisering i Vejle Nord og modner projektideer

I går, onsdag den 8. december 2021, var der møde i Følgegruppen til Klimapartnerskab Vejle Nord, hvor hovedemnet var: Hvordan kan digitalisering være løftestang for den grønne omstilling i Vejle Nord!
Læs mere
11. november, 2021

Arbejdet med at udvikle den samlede energi- og klimamodel for Vejle Nord er gået i gang

Der skal udvikles en samlet energi- og klimamodel for Vejle Nord til at analysere områdets forsyningsbehov nu og i fremtiden. Modellen skal give svar på, hvilke klimavenlige og økonomisk bæredygtige forsyningsløsninger virksomhederne kan arbejde videre med, enten i den enkelte virksomhed eller i et samarbejde mellem virksomheder og med forsyningsvirksomhederne. 
Læs mere
28. oktober, 2021

Opstartsmøde for virksomhederne i Vejle Nord, tirsdag den 26. oktober 2021

Klimapartnerskab Vejle Nord er et strategisk samarbejde mellem erhvervslivet i Vejle Nord og Vejle Kommune om at opnå klimaneutralitet senest i 2050. Repræsentanter for 30 virksomheder på tværs af alle brancher i Vejle Nord var samlet til opstartsmøde, tirsdag den 26. oktober 2021.
Læs mere
8. oktober, 2021

Opstartsmøde i Klimapartnerskabet Vejle Nords følgegruppe, onsdag den 6. oktober 2021

Følgegruppen bag Klimapartnerskab Vejle Nord var samlet i AI Innovation House i DANDY Business Park Vejle til det allerførste møde, onsdag den 6. oktober 2021. Følgegruppen består af virksomheder, netværk, interesseorganisationer og uddannelsesinstitutioner, og mere end 25 virksomheder var repræsenteret på mødet.
Læs mere
4. oktober, 2021

Pressemeddelelse: Vejle Kommune danner klimapartnerskab i Vejle Nord

Danmarks første strategiske energiplan for erhvervslivet i et samlet byområde skal hjælpe virksomhederne og Vejle Kommune med at nå klimamål på 70 pct. reduktion af CO2 i 2030 og klimaneutralitet i 2050.
Læs mere
I Klimapartnerskab Vejle Nord har vi en ambition om, at Vejle Kommune skal være klimaneutral senest i 2050. Det kræver, at erhvervslivet tager ansvar. Derfor inviterer vi virksomheder i Vejle Nord til at blive en del af klimarejsen. Hvor vi arbejder sammen på tværs for at udvikle løsninger, der er handlingsklare, bæredygtige og styrker konkurrenceevnen - for de enkelte virksomheder og på tværs af erhvervslivet.
Klimapartnerskab Vejle Nord
Broloftet 2, 6. th.
8240 Risskov
Kontakt
+45 5114 2227
info@vejlenord.dk
apartment