DANDY Business Park ser stort potentiale i Klimapartnerskab Vejle Nord

Udsigten til konkrete løsninger inden for bl.a. grøn energi og grøn mobilitet kombineret med adgangen til et unikt netværk på tværs af erhvervsliv og kommune, er nogle af grundene til, at DANDY Business Park har kastet sig ind i kampen for den grønne omstilling via Klimapartnerskab Vejle Nord.   

Vejle Kommune har forpligtet sig til at efterleve målene i Paris-aftalen. Det betyder, at udledningen af drivhusgasser skal være reduceret med 70 procent i 2030, og at kommunen som samfund skal være fuldstændig klimaneutral i 2050.

Kommunens erhvervsliv skal derfor i gang med at finde de gode løsninger, så de kan reducere deres klimaaftryk og leve op til de grønne ambitioner.  

Og det er netop derfor DANDY Business Park har valgt at gå ind i Klimapartnerskab Vejle Nord. For at tage på en klimarejse, der giver adgang til inspiration, læring og konkrete løsninger. Løsninger, som både er økonomisk bæredygtige og passer ind i virksomhedens egne ambitioner for den grønne omstilling, ifølge Jørgen Andersen, CEO i DANDY Business Park, der satser på, at partnerskabet blandt andet fører til konkrete tiltag inden for grøn energi og grøn mobilitet.

”Der skal mere vedvarende, grøn energi herop. Skal vi investere i en vindmølle til parken, så vi kan få 100 procent grøn strøm, eller er løsningen derimod at etablere et varmelager? Vi vil rigtig gerne gå over til 100 procent grøn strøm og varme, men vi har brug for hjælp til at komme et skridt videre. Her kan vi bruge Klimapartnerskabet til at finde den bedste løsning, udtaler han.

Og så skal der findes løsninger inden for grøn mobilitet. For mobiliteten er ikke bæredygtig, som den er i dag og DANDY Business Park ser ind i en fremtid, hvor vi får flere grønne biler og skal have en bedre kobling til togstationen.  

” Vi oplever en voldsom stigning af elbiler i parken, og en stigende biltrafik fra E45 ned i Vejle by. Men hvor skal bilerne lade henne? Skal vi lave et kæmpe parkeringshus med 200 ladestandere i Vejle Nord, og hvordan sørger vi for, at folk har de bedste forudsætninger for at komme hertil med offentlig transport fra andre byer? Det er vigtige problemstillinger, som vi gerne vil kigge ind i med Klimapartnerskabet,” siger Jørgen Andersen.  

Et unikt netværk

Samtidig giver partnerskabet en unik adgang til kommunen, der ligesom DANDY Business Park har ambitioner for fremtidens grønne transport.

”Det er en kæmpe fordel for os, at vi med Klimapartnerskabet får adgang til kommunen og beslutningsprocessen vedrørende en grøn mobilitetsplan. Vi får med andre ord adgang til et helt unikt netværk, som kun er muligt, fordi vi er med i partnerskabet,” udtaler Jørgen Andersen, som samtidig ser frem til et tættere samarbejde med nabovirksomhederne i Vejle Nord.

DANDY Business Park har været placeret i Vejle Nord i ti år, men det er først via Klimapartnerskabet, at de har fået en relation til nabovirksomhederne.

”Det er vigtigt, at vi får opbygget et bedre kendskab til vores naboer. For der er helt sikkert problemstillinger, vi kan hjælpe hinanden med, når det kommer til at reducere klimaaftrykket. Faktisk så tror jeg, at vi kan komme rigtigt langt ved at inspirere, lære og hjælpe hinanden i klimakampen,” siger han og understreger, at timingen med partnerskabet er den helt rigtige.

”Inden vi har set os om, skal vi efterleve målene i Paris-aftalen, og derfor skal der ske noget nu. For kunderne og medarbejderne stiller også krav, og ved at engagere os i den grønne omstilling bliver vi mere attraktive over for både lejere og medarbejdere i parken, afslutter han.  

1. marts, 2024

Er din virksomhed interesseret i fjernvarme på Stiftsvej

Har din virksomhed adresse på Stiftsvej i Vejle Nord, og er du interesseret i at udskifte dit olie-/gasfyr til fjernvarme, så læs videre her!
Læs mere
1. juni, 2023

Klimapartnerskab Vejle Nord fortsætter arbejdet i 2023-24

Klimapartnerskab Vejle Nord fortsætter i 2023-24 med at fokusere på at skabe resultater og synlige CO2-reduktioner ved at identificere og gennemføre projekter på udvalgte områder.
Læs mere
26. september, 2022

Erfaringerne fra Klimapartnerskab Vejle Nord deles med erhvervslivet i Give

I forbindelse med Give Fjernvarme og Vejle Kommunes arrangement for erhvervslivet i Give, delte projektleder Ivan K. Pedersen ud af erfaringerne fra klimapartnerskabets første års arbejde.
Læs mere
31. august, 2022

Vejle Kommunes erhvervsbriefing om klimakrisen

”Med den frygtelige krig i Ukraine står verden i en ny sikkerhedspolitisk situation, der gør grøn omstilling bydende nødvendig og hastighed helt afgørende. Men det skal gøres rigtigt.” Kristian Jensen, administrerende direktør, Green Power Denmark.
Læs mere
25. august, 2022

3 vigtige budskaber fra Klimapartnerskab Vejle Nord på Innovationsfestivallen

På festivalen leverede klimapartnerskabet centrale budskaber om energieffektivisering, energiledelse, fjernvarme og varmepumper samt investeringer i vedvarende energiproduktion.
Læs mere
1. juli, 2022

Fremadrettet skal klimapartnerskabet fokusere på at modne projekter og skabe konkrete resultater

Fokus for det kommende års arbejde i Klimapartnerskab Vejle Nord bliver at skabe resultater og synlige CO2-reduktioner ved at identificere, modne og gennemføre projekter på udvalgte områder.
Læs mere
30. juni, 2022

29 virksomheder har tilsluttet sig Klimapartnerskab Vejle Nord i løbet af det første år

Efter det første års arbejde har Klimapartnerskab Vejle Nord tilslutning fra 29 virksomheder, som har bidraget med data til Vejle Nords forsyningsmodel og formuleret spændende projektideer at arbejde videre med.
Læs mere
16. juni, 2022

Fertin Pharma håber på klimaoptimering via Klimapartnerskab Vejle N

Udsigterne til at få kortlagt, hvordan Fertin Pharma kan energioptimere deres produktion og hvordan de kan bruge deres overskudsvarme mere fornuftigt, er de primære årsager til, at virksomheden har valgt at engagere sig i Klimapartnerskab Vejle Nord.
Læs mere
29. april, 2022

Linde Danmark engagerer sig i klimapartnerskab for at udnytte spildvarme

Udsigten til at få kortlagt konkrete initiativer inden for kollektiv varmeforsyning i Vejle Nord er den primære årsag til, at Linde Danmark er gået med i Klimapartnerskab Vejle Nord.
Læs mere
24. marts, 2022

Exxit 59 engagerer sig i Klimapartnerskab Vejle Nord

Erhvervsparken Exxit 59 er godt i gang med arbejdet omkring ESG-området og CO2-rapportering. For dem, er det et helt rigtigt tidspunkt at engagere sig i Klimapartnerskab Vejle Nord.
Læs mere
18. marts, 2022

CO2-udledning i Vejle Kommune

1.155.000 ton CO2e. Så meget udleder Vejle Kommune som samfund hvert år. Det svarer til ca. 10 ton pr. person. Tre områder står for den største udledning af drivhusgasser – stationær energi, transport og landbrug.
Læs mere
16. marts, 2022

I Vejle Kommune er vi fælles om klimaet

Vejle Kommune har et ambitiøst mål om 70 pct. CO2-reduktion i 2030 og klimaneutralitet i 2050. Derfor satses der benhårdt på forpligtende og innovative partnerskaber med borgere, erhvervsliv og landbrug om at nå klimamålet.
Læs mere
11. marts, 2022

DANDY Business Park ser stort potentiale i Klimapartnerskab Vejle Nord

Udsigten til konkrete løsninger inden for grøn energi, grøn mobilitet og adgangen til et unikt netværk, gør klimapartnerskabet til det helt rette partnerskab for DANDY Business Park.
Læs mere
9. december, 2021

Følgegruppen diskuterer digitalisering i Vejle Nord og modner projektideer

I går, onsdag den 8. december 2021, var der møde i Følgegruppen til Klimapartnerskab Vejle Nord, hvor hovedemnet var: Hvordan kan digitalisering være løftestang for den grønne omstilling i Vejle Nord!
Læs mere
11. november, 2021

Arbejdet med at udvikle den samlede energi- og klimamodel for Vejle Nord er gået i gang

Der skal udvikles en samlet energi- og klimamodel for Vejle Nord til at analysere områdets forsyningsbehov nu og i fremtiden. Modellen skal give svar på, hvilke klimavenlige og økonomisk bæredygtige forsyningsløsninger virksomhederne kan arbejde videre med, enten i den enkelte virksomhed eller i et samarbejde mellem virksomheder og med forsyningsvirksomhederne. 
Læs mere
28. oktober, 2021

Opstartsmøde for virksomhederne i Vejle Nord, tirsdag den 26. oktober 2021

Klimapartnerskab Vejle Nord er et strategisk samarbejde mellem erhvervslivet i Vejle Nord og Vejle Kommune om at opnå klimaneutralitet senest i 2050. Repræsentanter for 30 virksomheder på tværs af alle brancher i Vejle Nord var samlet til opstartsmøde, tirsdag den 26. oktober 2021.
Læs mere
8. oktober, 2021

Opstartsmøde i Klimapartnerskabet Vejle Nords følgegruppe, onsdag den 6. oktober 2021

Følgegruppen bag Klimapartnerskab Vejle Nord var samlet i AI Innovation House i DANDY Business Park Vejle til det allerførste møde, onsdag den 6. oktober 2021. Følgegruppen består af virksomheder, netværk, interesseorganisationer og uddannelsesinstitutioner, og mere end 25 virksomheder var repræsenteret på mødet.
Læs mere
4. oktober, 2021

Pressemeddelelse: Vejle Kommune danner klimapartnerskab i Vejle Nord

Danmarks første strategiske energiplan for erhvervslivet i et samlet byområde skal hjælpe virksomhederne og Vejle Kommune med at nå klimamål på 70 pct. reduktion af CO2 i 2030 og klimaneutralitet i 2050.
Læs mere
I Klimapartnerskab Vejle Nord har vi en ambition om, at Vejle Kommune skal være klimaneutral senest i 2050. Det kræver, at erhvervslivet tager ansvar. Derfor inviterer vi virksomheder i Vejle Nord til at blive en del af klimarejsen. Hvor vi arbejder sammen på tværs for at udvikle løsninger, der er handlingsklare, bæredygtige og styrker konkurrenceevnen - for de enkelte virksomheder og på tværs af erhvervslivet.
Klimapartnerskab Vejle Nord
Broloftet 2, 6. th.
8240 Risskov
Kontakt
+45 5114 2227
info@vejlenord.dk
apartment