Grundejerforeningen Lysholt er en forening af erhvervsdrivende adresse i området Lysholt beliggende ved Horsensvej mellem E45 og Juelsmindevej.

Et dynamisk innovationsmiljø der skaber vækst med omtanke.

Historien bag DANDY Business Park
Familien Bagger-Sørensen lagde for over 100 år siden grundstenen til DANDY tyggegummieventyret i Vejle.

Virksomheden og dens medarbejdere udviklede kerneforretningen ved at fokusere på innovation, være visionære og have viljen samt modet til at skabe noget større.

I dag er DANDY tyggegummi-navnet historie, men familien har valgt at lade navnet og virksomhedens DNA leve videre i DANDY Business Park, der er etableret i midten af Danmark i Vejle Nord. Rammerne indbyder til at gå nye veje og tænke store tanker.

De bedste vilkår for vækst og innovation
Grundtanken bag DANDY Business Park er samarbejde på tværs mellem virksomheder, forsknings- og uddannelsesinstitutioner og myndigheder, den såkaldte Triple Helix model.

Vi har optimeret dette samarbejde for at skabe de bedst mulige vilkår for virksomheders vækst og innovation via synergi og videndeling.

DANDY Business Park rummer på alle måder de helt rigtige rammer for innovationsmiljøer, vækstprogrammer, udviklings- og demonstrationsfaciliteter og indgåelse i forskellige projekter og netværk.

Og i disse omgivelser, der inde som ude indbyder til at gå nye veje og tænke store tanker – og med et solidt team i ryggen – har en virksomhed alle muligheder for at koncentrere sig om kerneforretningen og blive en del af succeshistorien i DANDY Business Park:

Exxit 59 er ét af Danmarks største sammenhængende transport, logistik og erhvervscentre og fungerer som et kombineret transportcenter og business park. Business parken er beliggende centralt nord for Vejle, direkte ved afkørsel 59, ved sammenfletningen af Østjyske Motorvej E45 og Herning motorvejen.


Exxit 59 har et samlet bygningsareal på i alt ca. 90.000 m2 fordelt på mere end 50 lejemål inden for logistik/infrastruktur, kontor samt F&B. Samlet grundareal på 155 ha samt ca. 220.000 m2, lokalplanbaserede byggeretter.


Med ca. 20 mio. forbipasserende køretøjer pr. år og knap 170.000 besøgende køretøjer pr. måned, ca. 2 mio. pr. år udgør Exxit 59 et centralt trafikalt knudepunkt og tilbyder en meget høj synlighed.


Exxit 59 er ejet af ejendomsudvikleren og investeringsselskabet M+ Ejendomme, som bl.a. også står bag typehusvirksomheden Hybel og det moderne bofællesskabs-koncept Plushusene. M+ Ejendomme forestår al drift og udvikling af Business Parken og anerkendes generelt for en effektiv, handson tilgang og stor erfaring inden for fast ejendom.


Exxit 59 er medstifter af Klimapartnerskab Vejle Nord og ser det som en oplagt mulighed for at få inspiration til arbejdet med egne klimaambitioner gennem sparring og samarbejde med det øvrige erhvervsliv i Vejle Nord. Exxit 59 ser klimapartnerskabet som et fællesskab om udfordringer og muligheder, der identificerer både individuelle og kollektive løsninger, med fokus på at opnå klimaneutralitet for Vejle Nord i 2050.

Fertin Pharma udvikler og fremstiller avancerede farmaceutiske og nutraceutiske produkter, der understøtter en sundere livsstil blandt forbrugerne. Fertins innovative orale og intra-orale leveringssystemer øger effektiviteten af aktive og funktionelle ingredienser uden at gå på kompromis med smag, tekstur og andre positive forbrugeroplevelse.

Med mere end 800 ansatte på tværs af vores R&D- og produktionsfaciliteter i Canada, Danmark og Indien producerer vi cirka 3 milliarder enheder om året, der anvendes af forbrugere over hele verden. Vi er meget stolte af at nå ud til så mange forbrugere i mere end 30 lande og det positive CSR-aftryk vi dermed er med til at sætte på verdens befolkning.

Fertin Pharma ønsker til stadighed at mindske den indflydelse vores produktionsvirksomhed har på klimaet. I 2025 vil bæredygtig produktion være integreret i hele vores værdikæde fra innovation til slutprodukt. Leverandører, materialer, udstyr og produktionsprocesser verden over vil blive evalueret ud fra fastlagte og ambitiøse bæredygtighedskriterier.

Fertin Pharma ser det som en god mulighed for at sparre og arbejde sammen med de øvrige partnere i Klimapartnerskab Vejle Nord. Vi forventer, at partnerskabet vil give os inspiration til vores eget konkrete arbejde med at realisere vores egne klimaambitioner og samtidig give os mulighed for at bidrage til kortlægning af Vejle Nords klimaudfordringer og identifikation af mulige løsninger.

-