Klima-partnerskab Vejle Nord

En fælles strategi for et grønnere Vejle Nord

Fælles strategi og handlingsplan for virksomhederne i Vejle Nord og Vejle Kommune med henblik på klima-neutralitet i 2050 for et samlet by- og erhvervsområde.
Se vores aktiviteter
Vejle Kommune kan sammen med virksomhederne vælge
blandt flere mulige veje til klimaneutralitet i 2050
Illustrativt
Resultater

Fyrtårn i Danmark

By- og erhvervsområdet Vejle nord kan bidrage signifikant lokalt og blive fyrtårn i DK.
Private og kollektive boligformer
Detailhandel, liberale erhverv, industri, transport
Offentlige institutioner
All former for forsyningsvirksomhed/infrastruktur
Resource Center Vejle
Se resultater

Strategisk energiplan

En strategisk energiplan for vejle nord skal blandt andet bidrage med følgende:
Til virksomhederne
Et aktivt erhvervsnetværk
Til Vejle kommune
Bidrag til arbejdet med strategisk energiplan
Fyrtårn for landet
Get everything you need to create video online with a media library that helps you save time and hit deadlines.
Et aktivt erhvervsnetværk for virksomheder med fokus på:
Fælles aktiviteter og løsninger
Vidensdeling og best practice
Indflydelse på udvikling af rammevilkår
Hjemmeside til formidling i bred forstand
Bidrag til den enkelte virksomheds klima- og energistrategi samt investeringsplan.
Relevante fremtidsscenarier
Konkrete løsningsidéer
Overordnede fremtidsmæssige rammer
Overordnede økonomiske rammer
Bidrag til arbejdet med strategisk energiplan
Bidrag til arbejdet med strategisk energiplan
Vejle kommunes klimaplan 2020-2050
Enheder

Virksomheder i partnerskabet

Map facet
I Klimapartnerskab Vejle Nord har vi en ambition om, at Vejle Kommune skal være klimaneutral senest i 2050. Det kræver, at erhvervslivet tager ansvar. Derfor inviterer vi virksomheder i Vejle Nord til at blive en del af klimarejsen. Hvor vi arbejder sammen på tværs for at udvikle løsninger, der er handlingsklare, bæredygtige og styrker konkurrenceevnen - for de enkelte virksomheder og på tværs af erhvervslivet.
Klimapartnerskab Vejle Nord
Broloftet 2, 6. th.
8240 Risskov
Kontakt
+45 5114 2227
info@vejlenord.dk
apartment