Klimapartnerskab Vejle Nord

Den officielle hjemmeside for partnerskabet mellem erhvervslivet i Vejle Nord og Vejle Kommune om klimaneutralitet senest i 2050

Om partnerskabet
Klimapartnerskab Vejle Nord er et strategisk samarbejde mellem erhvervslivet i Vejle Nord og Vejle Kommune om at opnå klimaneutralitet for området senest i 2050. Samarbejdet tager afsæt i virksomhedernes aktuelle energibehov og forventningerne til disse frem mod 2050. Klimapartnerskabet fokuserer på at identificere rentable individuelle og kollektive forsyningsløsninger, som systematisk reducerer virksomhedernes klimaaftryk indenfor rammerne af deres forretningsstrategier og planer.

Kommende aktiviteter

Se alle aktiviteter

Virksomheder

Klimapartnerskab Vejle Nord har deltagelse af en række virksomheder med adresse i Vejle Nord, et område, som med sin detailhandel, liberale erhverv, industri samt offentlige institutioner på et afgrænset areal med alle former for forsyningsvirksomhed og infrastruktur, er unikt i forhold til at understøtte den grønne omstilling med individuelle og kollektive forsyningsløsninger.

Partnere (5)

Virksomheder med adresse i Vejle Nord samt Vejle Kommune, som finansierer Klimapartnerskab Vejle Nords aktiviteter
Se partnere

Deltagere (7)

Virksomheder med adresse i Vejle Nord, som deltager i Klimapartnerskab Vejle Nord's aktiviteter
Se deltagere

Følgere(11)

Virksomheder og organisationer, som ønsker at følge aktiviteterne i Klimapartnerskab Vejle Nord
Se følgere

Community

Klimapartnerskab Vejle Nord arbejder med 6 temaer, som personer hos partnere, deltagere og følgere har som interesseområde eller ekspertområde. Tilsammen danner alle disse personer Klimapartnerskabet Vejle Nord's community!
Læs om alle temaer

Digitalisering

Digitalisering på alle niveauer fra styring og kontrol af distribuerede enheder til understøttelse af energifællesskaber er en forudsætning for grøn omstilling.
Se alle personer vedrørende Digitalisering

Energieffektivisering

Den grønneste kilowattime er den, som vi ikke bruger! Reduktion af energiforbruget er et centralt skridt på vejen mod klimaneutralitet overalt i Vejle Nord
Se alle personer vedrørende Energieffektivisering

Kollektive forsyningsløsninger

Der er potentiale i fælles løsninger for flere virksomheder i Vejle Nord samt i bedre udnyttelse eller udvidelse af kollektive forsyningssystemer
Se alle personer vedrørende Kollektive forsyningsløsninger

Mobilitet

Vejle Nord er, som centralt knudepunkt for transport af personer og gods, en vigtig brik i omstillingen til bæredygtig transport i området og hele Danmark.
Se alle personer vedrørende Mobilitet

Rammevilkår

Hvordan understøtter nuværende og fremtidig regulering Vejle Nords muligheder på kort, mellemlangt og langt sigt? Hvad er alternativerne?
Se alle personer vedrørende Rammevilkår

Sektorkobling

Enhver grøn kilowattime skal udnyttes optimalt, samfundsøkonomisk og forretningsmæssigt, og dermed bidrage til den grønne omstilling.
Se alle personer vedrørende Sektorkobling
I Klimapartnerskab Vejle Nord har vi en ambition om, at Vejle Kommune skal være klimaneutral senest i 2050. Det kræver, at erhvervslivet tager ansvar. Derfor inviterer vi virksomheder i Vejle Nord til at blive en del af klimarejsen. Hvor vi arbejder sammen på tværs for at udvikle løsninger, der er handlingsklare, bæredygtige og styrker konkurrenceevnen - for de enkelte virksomheder og på tværs af erhvervslivet.
Klimapartnerskab Vejle Nord
Broloftet 2, 6. th.
8240 Risskov
Kontakt
+45 5114 2227
info@vejlenord.dk
apartment