Kommer snart...

Energi partnerskab 
Vejle Nord

En fælles strategi for Vejle Nords virksomheder og Vejle kommune med henblik på CO2 neutralitet i 2050.