Bliv en del af Klimapartnerskab
Vejle Nord

Et partnerskab ulig dem, du kender. I Klimapartnerskab Vejle Nord tager vi udgangspunkt i erhvervslivets situation og vilkår oog udvikler vi konkrete løsninger, der gør virksomheder i Vejle Nord grønnere og mere bæredygtige - og bidrager til Vejle Kommunes mål om klimaneutralitet senest i 2050.
Din virksomhed bliver en del af et netværk, der arbejder med konkrete projekter og tiltag, som skal hjælpe virksomheder i Vejle Nord med den grønne omstilling i et samarbejde på tværs af erhvervsliv og kommune. I bliver en del af noget, der allerede har vagt opsigt og omtale ud over kommunegrænsen. Og som bygger på handlig frem for lange rapporter og endeløse netværksmøder og samtaler.

Et partnerskab der gør en forskel for din virksomhed

o I Klimapartnerskab Vejle Nord er vi fælles om den grønne transformation. Der bliver ikke stillet krav til den enkelte virksomheds klimarejse. Men sammen har vi en ambition om at finde løsninger og tiltag, der gør virksomhederne grønnere og mere bæredygtige.
Som medlem får din virksomhed:
Invitation til møder og arrangementer, der giver indsigt og perspektiv
Viden og nye muligheder, som virksomheden kan handle på
Større konkurrencekraft i markedet, der kan vækste virksomheden
Branding af virksomhedens ambition i forhold til grøn omstilling

Du er inviteret til at være med

Uanset hvor langt sin virksomhed er på klimarejsen og den grønne omstilling, er du inviteret til at være med. Med partnerskabet vil vi skabe perspektiv og muligheder for de virksomheder, der er med. Og udvikle løsninger og projekter, der er konkrete og kan implementeres i din virksomhed.

Udfyld nedenstående felter med informationer til hjemmesiden.

No File Chosen

Vælg eventuelt en person, der skal stå som jeres kontaktperson på hjemmesiden

No File Chosen

Bekræft og indsend

I Klimapartnerskab Vejle Nord har vi en ambition om, at Vejle Kommune skal være klimaneutral senest i 2050. Det kræver, at erhvervslivet tager ansvar. Derfor inviterer vi virksomheder i Vejle Nord til at blive en del af klimarejsen. Hvor vi arbejder sammen på tværs for at udvikle løsninger, der er handlingsklare, bæredygtige og styrker konkurrenceevnen - for de enkelte virksomheder og på tværs af erhvervslivet.
Klimapartnerskab Vejle Nord
Broloftet 2, 6. th.
8240 Risskov
Kontakt
+45 5114 2227
info@vejlenord.dk
apartment