Fællesmøde om mulighederne for fjernvarme i erhvervsområdet Vejle N

Vejle Kommune, Klimapartnerskab Vejle Nord, TVIS og TREFOR inviterer til et fællesmøde om mulighederne for at udskifte dyr og usikker gas til opvarmning og procesenergi med grøn og prisstabil fjernvarme. 

Mødet afholdes 2. juni 2022 15:30 – 17:00 i Green Tech Center, Lysholt Alle 6, 7100 Vejle

Energipriserne er det sidste år steget eksplosivt, og intet tyder på, at krigen i Ukraine og den ustabile energisituation vil bedre sig foreløbigt. Derfor inviteres du og andre virksomheder til et fællesmøde, hvor I kan blive klogere på fremtidens grønne og stabile energiforsyning. 

På mødet vil du blive klogere på planerne og de kommende muligheder

  • Michael Sloth (direktør for Teknik & Miljø, Vejle Kommune) vil fortælle om, hvorfor udfasning af olie og gas er en vigtig del af kommunens klimaplan - og hvad kommunen konkret vil gøre ved det
  • Ivan K. Pedersen (direktør for ND4 og projektleder af Klimapartnerskab Vejle Nord) vil fortælle om Klimapartnerskabet og om scenarier for udviklingen af varmebehovet og overskudsvarmen i Vejle Nord frem mod 2050
  • Charles Nielsen (direktør TREFOR) orienterer om de aktuelle planer for udvikling af fjernvarmenettet i Vejle Nord samt hvordan de indgår i arbejdet med kortlægning af fjernvarmepotentialet 
  • Jørgen Nielsen (direktør TVIS) fortæller om fremtiden for fjernvarmen - brug af overskudsvarme og salg af procesvarme 

Det får du ud af mødet:

  • Viden om, hvad planerne for energiforsyningen i erhvervsområdet Vejle N er
  • Viden om konkrete muligheder for din virksomheds energiforsyning 
  • Mulighed for at fortælle om aktuelle udfordringer og initiativer 
  • Indblik i potentialet for udnyttelse af overskudsvarme som en ressource 
  • Mulighed for aktivt at støtte op om fjernvarme 

Mødet afsluttes med aftaler om den videre proces i relation til virksomhedernes konkrete involvering i kortlægningen. 

Det er gratis at deltage. Det kræver blot en tilmelding her: tilmeld.vejle.dk/1328/

I Klimapartnerskab Vejle Nord har vi en ambition om, at Vejle Kommune skal være klimaneutral senest i 2050. Det kræver, at erhvervslivet tager ansvar. Derfor inviterer vi virksomheder i Vejle Nord til at blive en del af klimarejsen. Hvor vi arbejder sammen på tværs for at udvikle løsninger, der er handlingsklare, bæredygtige og styrker konkurrenceevnen - for de enkelte virksomheder og på tværs af erhvervslivet.
Klimapartnerskab Vejle Nord
Broloftet 2, 6. th.
8240 Risskov
Kontakt
+45 5114 2227
info@vejlenord.dk
apartment